دسته بندی: کتاب
قیمت: 20,000 تومان

این کتاب توسط آقای مهندس حسین دژاکام  بنیانگذار جمعیت احیای انسانی کنگره 60 و در زمینه راهنمائی درمان اعتیاد در سال 1377 نوشته شده است .
متون کتاب تحقیقی است مستند از صورت مسئله اعتیاد به مواد مخدر و روش درمان تدریجی ( تیپرینگ ) که تاکنون هزاران نفر با آموزش ها و بکارگیری آن توانسته اند به درمان قطعی اعتیاد برسند و می تواند مورد استفاده بیماران انواع مواد مخدر ،  خانواده ها ، پزشکان ، محققین و پژوهشگران و قضات قرار بگیرد.

+
دسته بندی: کتاب

مكتوبي كه تحت عنوان "چهارده مقاله" پيش روي شماست، بيان واقعيات و حقايقي است در مورد شناخت بيماري اعتياد، اوضاع و احوال مصرف‌كنندگان مواد مخدر و انديشه ژرف مهندس حسين دژاكام، بنيانگذار جمعيت احياي انساني كنگره 60، در بستر تحقيق و مطالعات گسترده و مستمر؛ كه تا به امروز در هيچ زمان و مكان و در هيچ مكتوبي به اين شيوه، گردآوري و تبيين نگرديده است.

+
دسته بندی: کارگاه

برای آنکه از میزان چیرگی زمان روانی بر خود آگاه شوید، از این محک ساده استفاده کنید. از خود بپرسید: آیا در کاری که انجام می دهم، احساس شادمانی، راحتی و سبکی میکنم؟ اگر چنین احساسی ندارید، زمان، لحظه حال را پوشانده است و زندگی به عنوان بار یا کشمکشی به نظر می رسد. اگر در کاریکه می کنید، احساس راحتی، شادمانی و سبکی وجود ندارد الزاما به این معنا نیست که به تغیر آن کار نیاز دارید. ممکن است کافی باشد که چگونگی انجام آن را تغییر دهید.

+